Mer Erfaring. 
Kortere prosesser. 
Bedre resultat.

Man må ikke være størst
for å være best.

 

Mer erfaring
S & B-N tilbyr til enhver tid et skreddersydd team med bred erfaring tilpasset ulike prosjekter. På denne måten er vi en totalleverandør av kommunikasjonstjenester, uten unødvendig store team som kunden ikke har behov for.

Kortere prosesser
Ved å bruke erfarne fagnerder som jobber effektivt og målrettet, får du som kunde kortere og mer effektive prosesser. Teamet løser enhver oppgave slik at både kvaliteten og effektiviteten i leveransen blir optimal i alle ledd.

Bedre resultat
Et team med mer erfaring og derfor korte prosesser, leverer effektive reklame- og designløsninger som først og fremst skaper gode resultater, men som også gir kunden mer igjen for pengene de investerer.

S & B-N er alltid kjernen i teamet som settes sammen. Vi kjenner kundens verdier og historien de vil fortelle markedet sitt.

Før, under og etter.

Innsikt og forståelse er like viktig som erfaring og kreativitet.

S & B-N starter alltid nye oppgaver med et kundemøte hvor vi evaluerer hva som skal løses, deretter utformes en spisset brief i felleskap. Dette hjelper oss med å skape en optimal og unik løsning, vi får unik innsikt i kundens visjoner og alle får eierskap til prosjektet.

Den kreative prosessen foregår med tusj og papir. Vi er alltid ute etter å finne essensen, den gode ideen, før vi går videre i arbeidet. Dette gjør vi med hjelp av innsikt, innsikt, innsikt. Når vi så har klekket ut noen alternative retninger satt opp mot en strategi, tar vi et nytt møte med kunden hvor vi blir vi enige om hvilke av konseptene som vil gi det beste resultatet. Langsiktig og helhetlig.

S & B-N jobber så ut konseptet og tilpasser det for alle kanaler, flater og formater det skal kommuniseres gjennom. Alt i tett dialog med kunden. Måling og tilpasninger gjøres underveis om det er mulig.

Evaluering i etterkant er et viktig verktøy vi bruker for å vite mer om effekten konseptet skapte. Dette tar vi lærdom av og bruke som grunnlag neste gang kunden skal ut å si noe til markedet sitt.