Image
Video slukket Video på
Lyd slukket Lyd på

Sammen i alt

Hvem du er og hvor du kommer fra

Sparebanken Sør har kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.
Mer enn 50% av alle banktjenester i landsdelen går i dag via banken. De er også en aktiv samfunnsaktør i regionen. Vår oppgave var å skape en profilkampanje som rettet fokus på bankens verdier om å være en nær og personlig aktør i landsdelen.

Løsningen skulle treffe en bred målgruppe og bygge stolthet hos eksisterende kunder samt vekke oppsikt hos nye kunder. Sørlandet er den landsdelen i Norge med flest dialekter. Dialekt speiler historie, generasjoner og tradisjoner, men også utvikling, tilpassing og storhet. Mange gode råd har blitt gitt på ulike dialekter av bankfunksjonærer opp gjennom tidene. Selv om banken utvikler seg digitalt, vil nærhet fremdeles være viktigst. Voiceover til filmen ble lest inn på de mest særegne dialektene Sørlandet har å by på. De ulike dialekt-versjonene ble vist på kinoer i geografisk tilpassede områder, som matchet dialekten. Gjennom programmatisk annonsering ble publikum også eksponert for filmene på sin dialekt der de var. Det ble lagd 6, 15, 20 og 30 sek versjoner av den 2 min lange hovedfilmen. Caset her viser hovedfilmen på valledialekt og en dialektreel som er lagd for å vise konseptet.

Gjengen fra oss:
.
Christian Bråthen-Nordland Kreatør / Kreativ leder / Manus
.
Jostein Syvertsen Prosjektleder / Rådgiver
.
Nina Bråthen-Nordland Prosjektkoordinator
.
Hallvor Witzø Regissør
.
Nils Eilif Bremdal Filmfotograf
.
Gry Sætre Producer
.
Tangrystan Produksjonsbyrå
.
Nicholas Sillitoe Musikk
.
Trond Skjæveland Ansvarlig fra kunde
Kanaler: