KUNDE:

Boen

OPPDRAG:

Ny profil og materiell

Boen Parkett har utslagssteder i mer enn 50 land i fire verdensdeler. I 2018 startet S & B-N jobben med å reprofilere merkevaren slik at den skulle fremstå mer internasjonal i alle kanaler. Gjennom å intervjue ulike personer fra alle verdens hjørner, som har relasjoner til Boen profesjonelt eller som privatkunde, kunne vi fortelle inspirerende historier rundt merkevaren. Hvert portrett ga oss en fin plattform for innhold som kunne tas ut på SoMe, websider, showrooms, brosjyrer, messer og annen annonsering.
Ekte og troverdige fortellinger som bygger opp rundt Boens pay-off «Your style. Your floor».

Logo redesign

2015

"

2019

Profil

Brosjyrer

Annonser

Web

Filmer